เปรียบเทียบการซื้อเลขท้ายสลับตำแหน่ง 3 ตัว และการซื้อเลขตรงโดยอิงจากสลากกินแบ่งรัฐบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานิตา หนูเอี่ยม, ปณิศรา นิลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร เฟื่องฟ้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหวยในรูปแบบต่าง ๆได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยหวยอีกรูปแบบหนึ่งที่คนไทยเรานิยมเป็นส่วนมากคือ “หวยใต้ดิน” ซึ่งเป็นสลากที่เกิดขึ้นมา ภายในชุมชน โดยมีเจ้ามือที่ไม่ใช่รัฐบาล ซึ่งการออกรางวัลของหวยใต้ดินนั้น จะอ้างอิงหรือเปรียบเทียบรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากออมสิน โดยมีการจ่ายเงินรางวัลตามข้อตกลง ซึ่งเงินรางวัลอาจจะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับอัตราของเจ้ามือ หรือไม่ได้รางวัลเลยหากเจ้ามือกินรวบ และในการเล่นทุกครั้งนั้นจะความเสี่ยงย่อมจะมีมากกว่า

ในการลงเล่นนั้น มีรูปแบบของหวยใต้ดินชนิดหนึ่ง ที่มีการสลับเลขท้ายสามหลัก และการเล่นเลขตรง (ไม่มีการสลับตำแหน่งของเลขท้ายทั้งสามหลัก)

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงต้องการศึกษาความน่าจะเป็นของรูปแบบของหวยใต้ดินที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยอิงรูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลในการลงเล่นเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเสี่ยงที่แตกต่างและชี้ให้เห็นว่าการเล่นในรูปแบบไหนถึงจะมีความเสี่ยงได้น้อยที่สุดโดยนำเอาความรู้ เรื่องของค่าคาดหวังมาใช้ในการศึกษา ขยายแนวคิดและพัฒนาความรู้ โดยคณะผู้จัดทำคาดหวังว่าโครงงานนี้จะได้เป็นสื่อชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงในการเล่นหวยใต้ดิน