หน้ากากกรองควันไฟจากเส้นใยผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทริณี มิ่งปรีชา, รุ่งทิพย์ ถาโน, พัทธ์ธีรา หลวงฟอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สายใย ไชยวัณณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ เรื้อรังมากกว่า 10 ปี และสถานการณ์ดูเหมือนจะแย่ลงอีกด้วย เมื่อจังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศแย่ เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ทำให้ชาวเชียงใหม่ตื่นตัวต่อการจัดการปัญหาไฟป่า แต่ข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณหมอกควัน เมื่อขึ้นไปบน ยอดดอยสูงเจ้าหน้าที่จะหายใจไม่สะดวกและใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากแทน คณะผู้จัดทำจึงสนใจออกแบบหน้ากากกรองควันไฟที่ช่วยกรองละอองฝุ่นในอากาศและคุณสมบัติชุ่มน้ำสำหรับการดักจับดักจับเขม่าควัน ทางคณะผู้จัดทำจึงเลือกใช้เส้นใยผักตบชะวาที่มีคุณสมบัติดูดซับน้ำมาทำเป็นแผ่นกรอง และเลือกใช้ผ้าเรยอน โดยที่หน้ากากป้องกันควันจะมี 3 ชั้น คือชั้นของ ผ้าเรยอน แผ่นกรองที่ผลิตจากเส้นใยผักตบชวา และผ้าฝ้ายมัสลิน ตามลำดับ