ทรีทีช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญณัฏฐ์ เครือแก้ว, ธนัญญา อิทธิอนันต์กุล, จันทิภา สมิตะสิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชนี สหสิทธิวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชินี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุปันมีผู้คนนิยมไปรักษาฟันเป็นจำนวนมากเพราะฟันคืออวัยวะหนึ่งที่สำคัญและมนุษย์ไม่สามารถขาดได้เพราะในชีวิตหนึ่งของมนุษย์สามารถมีฟันได้เพียงสองชุดเท่านั้นนั่นคือฟันน้ำนมและฟันแท้ซึ่งทางทันตแพทย์จึงต้องมีอุปกรณ์หลายชนิดในการรักษาทางคณะผู้จัดทำได้มีการพัฒนาเครื่องx-rayให้มีความสะดวกสบายต่อบุคลากรในการทำงาน