โครงงานศึกษาผลไม้และสมุนไพรที่ใช้รักษาสิว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มธุสร แซ่จึง, พิมมาดา สุขปัญญา, บัณฑิตา บุญรับ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ปัญหาสิวเป็นปัญหาที่วัยรุ่นกำลังประสบอยู่ ซึ่งสิวนั้นอาจทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับผู้คนมากมาย โดยสิวนั้นมีวิธีการรักษาหลายวิธีและมีผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลรักษาสิวมากมาย ล้วนผลิตมาจากสารเคมีหลายๆชนิด หรือมีบ้างที่ผลิตมาจากสารสกัดธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์รักษาสิวบางชนิดก่อให้เกิดอาการแพ้เพราะผู้บริโภคที่ใช้อาจแพ้สารเคมีที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ หรือบางชนิดอาจะเป็นสารเคมีที่มีฤทธิ์แรงเกินไป ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนจะทำให้หน้าของผู้บริโภคกลับมาเป็นสิวได้อีกแล้วอาจรุนแรงขึ้นกว่าเดิม

คณะผู้จัดทำเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิว จึงได้มีแนวคิดในการศึกษาการนำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาใช้ในการรักษาสิว เพื่อลดอาการแพ้จากสารเคมีและบรรเทาการเกิดสิว โดยเลือกใช้เป็นผลไม้และl,6owri เพราะหาง่าย อีกทั้งยังเป็นการอุดหนุนสินค้าของคนในท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของโครงงาน “ศึกษาผลไม้และสมุนไพรที่ใช้รักษาสิว”