อุปกรณ์ปอกเปลือกมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนทัต ชลิศราพงศ์, ภูริทัศน์ จันพลา, ธิติสรณ์ ธรรมนาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกภพ มลิวรรณางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการปอกเปลือกมะพร้าวในปัจจุบันใช้เวลานาน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้งานได้

ผู้พัฒนาจึงได้คิดค้นอุปกรณ์ปอกเปลือกมะพร้าวที่สามารถปอกมะพร้าวได้โดยใช้เวลาน้อยลง และปลอดภัยมากขึ้น โดยที่สามารถนั่งปอกเปลือกของมะพร้าว และใช้ความรู้เรื่องคานมาช่วยผ่อนแรงในการออกแรงปอกเปลือกมะพร้าว โดยใช้เท้าเหยียบที่เหยียบแล้วมะพร้าวจะไปติดกับใบมีดและใช้คานในการงัดให้เปลือกมะพร้าวออกจากกัน