การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของแผ่นผนังภายในอาคารจากฟางข้าวด้วยวัสดุประสานจากน้ำยางธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรพันธ์ โภคนันท์, ปนัดดา สุดเพียร, กานต์สินี จิตติสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ เสนาใหญ่, มะลิวัลย์ เสนาใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นผนังภายในอาคารจากฟางข้าวด้วยวัสดุประสานจากน้ำยางธรรมชาติ สำหรับใช้ดูดซับเสียง เช่น ใช้คุณสมบัติความเป็นรูพรุนของฟางข้าว ช่วยให้ดูดซับเสียงในห้องประชุม ในห้องทำงาน หรือในบริเวณที่ต้องการลดเสียงสะท้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ