การพัฒนาเทคนิคการวัดขนาดของอุกกาบาตที่พุ่งชนดวงจันทร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลริยา กิจพฤกษ์, ศุภชัย หมั่นหา, อธิติยา มาทุมมี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ เสนาใหญ่, มะลิวัลย์ เสนาใหญ่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการพัฒนาเทคนิคการวัดขนาดของอุกกาบาตที่พุ่งชนดวงจันทร์ เริ่มจากการสร้างแบบจำลองการพุ่งชน เพื่อเปรียบเทียบขนาดของหลุมอุกกาบาตที่เกิดขึ้นเนื่องจากอุกกาบาตจำลอง แล้วสร้างแบบจำลองทำนายขนาดของอุกกาบาตจริงที่พุ่งชนดวงจันทร์