ผลของแผ่นฟิล์มคลุมดินกำจัดวัชพืชที่มีสารอัลลีโลพาธีที่ได้จากใบทองพันชั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรกมล ปฏิญาณวิภาส, เมษารัตน์ รัตนวงค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของแผ่นฟิล์มคลุมดินกำจัดวัชพืชที่มีสารอัลลีโลพาทีที่ได้จากใบทองพันชั่ง โดยการสกัดสารอัลลีโลพาทีที่ได้จากการนำใบทองชั่งแห้งที่บดละเอียดแช่ในตัวทำละลายอินทรีย์ จากนั้นนำมากรองแยกออกด้วยผ้าขาวบางและกระดาษกรอง จากนั้นทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อให้ตัวทำละลายระเหยออกจนหมด เหลือเฉพาะสารสกัดจากใบทองพันชั่งบนกระดาษกรองและนำไปแปรรูปเป็นแผ่นฟิล์มที่ย่อยสลายได้ทางชีวะวิทยาจากแป้งมันแกวที่ผสมกลีเซอรอลร้อยละ 40 ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช 3 ชนิด ได้แก่ ไมยราบ (Mimosa pudica) ตีนตุ๊กแก (Coatbuttons) ผักโขมหนาม (spiny amaranth)