การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดหยาบเปลือกมังคุด เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ครีม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสิทธิ์ อินต๊ะ, เพชรดา พิมสาร, ธนัชญา ป่าไร่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิคม พุทธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มังคุดเป็นผลไม้ที่ไทยส่งออกมากที่สุดในโลกในปี 2563 เนื่องจากเนื้อมังคุดมีรสชาติดี และมีสารประกอบที่มีประโยชน์มากมาย นอกจากพบสารที่มีประโยชน์ในส่วนเนื้อแล้ว เปลือกมังคุดซึ่งมีสีม่วงซึ่งอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ สารกลุ่มพรีนิลเลทแซนโธน (prenylate xanthones) สารกลุ่มแอนโธไซยานิน (anthocyanins) และสารประกอบกลุ่มฟีนอลิค (phenolic compounds) สารประกอบดังกล่าวมีรายงานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของความแก่และโรคต่าง ๆ เปลือกมังคุดจึงมีความน่าสนใจที่จะนำมาศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป