พลาสเตอร์ยาจากสมุนไพรไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิสุริสติย่า นิบือซา, นันทชา เจ๊ะหลง, อัฟนาณี การกล้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รอปีอะห์ หะยีอาแว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสเตอร์เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เพราะพลาสเตอร์ช่วยดูดซับของเหลวจากบาดแผลทำให้แผลแห้งและสมานตัวเร็วขึ้น ช่วยกดแผลทำให้อาการปวดลดลง และช่วยป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล ซึ่งอาจทำให้เกิดการอักเสบหรือติดเชื้อตามมาได้ โดยส่วนประกอบของตัวยาในพลาสเตอร์มี Domiphen Bromide 0.15% w/w ป้องกันเชื้อโรค ช่วยให้แผลหายเร็ว ทางทีมคณะผู้จัดได้ทำการศึกษาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ทดเเทน Domiphen Bromide ได้ คือ

-ใบกะเม็งที่มีสรรพคุณในการช่วยห้ามเลือดสามารถให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น

-ขมิ้นชัน ที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อได้อีกทั้งยังช่วยให้แผลสมานกันเร็วขึ้น

-เปลือกมังคุด ที่มีสารเทนนิน มีฤทธิ์ฝาดสมานทำให้แผลหายเร็ว และแมงโกสตินต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนองได้ดี

ทางทีมผู้จัดทำเล็งเห็นว่าการใช้สมุนไพรทดแทน Domiphen Bromide ที่เป็นตัวยาในพลาสเตอร์จะเป็นการยกระดับสมุนไพรและยังเป็นสารสกัดที่ซึ่งได้จากธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์คือ ทำพลาสเตอร์ในรูปแบบใหม่โดยใช้สารสกัดจากใบกระเม็งที่สามารถห้ามเลือดดูดซับของเหลวจากบาดแผลและขมิ้นชันและเปลือกมังคุด สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ การทำพลาสเตอร์ในรูปแบบนี้ที่ใช้สารสกัดจากสมุนไพรจะเป็นการยกระดับสมุนไพรพื้นบ้านให้มีคุณค่าและถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาล และเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่สู่ชุมชน