นัยน์ตาเเห่งภาษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มูฮัมหมัดสาคอวี สามะ, นูรดีน มาดเด่น, นูรฮาลีซา ยีดิง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรียานี อดุลย์รอหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากภาษาในโลกนี้มีความหลากลายเป็นอย่างมาก พื้นที่ในแต่ละพื้นที่ใช้ภาษาที่แตกต่างกัน จำเป็นที่จะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการฝึกใช้ภาษาในแต่ละภาษา รวมไปถึงต้องผ่านประสบการณ์การใช้งานจริงในแต่ละวัน เพื่อที่จะมีความคล่องแคล่วสูง

ซึ่งจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการฝึกใช้ภาษาต่างๆ ดังนั้นพวกเราจึงออกแบบนวัตกรรมที่จะสามารถช่วยแปลความหมายภาษาต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องฝึกภาษาต่างๆ และยังช่วยประหยัดเวลาได้อีกด้วย เพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกไปขั้นกว่าแอพโทรศัพท์แบบทั่วไป พวกผมได้เพิ่มระบบสัมผัส

ในการแปลภาษา และจอแสดงผลจะแสดงบนแว่นตา