การพัฒนาชุดตรวจวัดปริมาณยาซัลฟานาไมด์ที่ตกค้างในเนื้อหมูโดยใช้สารก่อสีธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกามาศ โยตะสิงห์, กัญจนรัตน์ พบสมัย, กิ่งผกา พรหมพิทักษ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เมฆา ดีสงคราม, สุกัญญา วราพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยาปฏิชีวนะกลุ่มซัลโฟนาไมด์ (SAs) คือ ยาซัลฟาดิมิดีน ที่เกษตรกรนิยมใช้ในการทำปศุสัตว์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในสุกร ที่พบการติดเชื้อแบคทีเรียสเตร็ปโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis) ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตทั้งในสุกรและผู้บริโภคเนื้อสุกรที่ไม่ปรุงให้สุก เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสุกรจึงมีการใช้ยาปฏิชีวนะโดยเฉพาะซัลฟาดิมิดีนในสุกรเพื่อป้องกันและรักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรีย โดยโครงงานนี้ ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสีในการทำปฏิกิริยาระหว่างยาซัลฟาดิมิดีนซึ่งใสไม่มีสีกับไอออนของโลหะทรานซิชันที่เป็นส่วนประกอบของสารในธรรมชาติ เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวัดปริมาณยาซัลฟาดิมิดีนที่มีต้นทุนต่ำและซับซ้อนน้อย