การสร้างผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้าเพื่อกำจัดคราบเหลืองจากครีมกันแดด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภา เมฆเกิด, ศิรสิทธิ์ มั่งสูงเนิน, นลิน กตัญญู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดารา สมบัติมาก, นรารักษ์ สังข์พราหมณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ครีมกันแดดเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเหมาะในการทาทั่วบริเวณใบหน้าและลำคอหรือบริเวณที่ผิวโดนแสงแดด ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทาก่อนสัมผัสแสงแดด โดยครีมกันแดดมีหน้าที่ปกป้องผิวหนังจากรังสี uv (Ultraviolet)ที่มาจากแสงแดดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนัง และยังทำให้เกิดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนังทำให้สีผิวคล้ำได้ แต่ครีมกันแดดหลายๆยี่ห้อ เมื่อทาในขณะที่ใส่ผ้าสีขาวและสีอ่อน เมื่อนำกลับมาใช้ใหม่หลังทำความสะอาดเกิดคราบเหลืองเกิดขึ้น โดยกันแดดเหล่านี้ถูกบ่งชี้ว่ามีส่วนผสมของavobenzoneที่มีส่วนทำให้เกิดคราบเหลืองบนผ้า

คณะผู้จัดทำได้ประสบปัญหาเหล่านี้และมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาคราบเหลืองบนผ้าเพื่อยืดอายุการใช้งานของผ้าและยังมีความใหม่เสมอ คณะผู้จัดทำจึงได้ทดลองสารละลายที่สามารถขนาดคราบของavobenzoneโดยที่สารละลายค้นพบง่ายและมีความปลอดภัยที่สุด