การศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กาวจากสารสกัดแบบหยาบของเพคตินจากเปลือกส้มและเปลือกแตงโม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา โหมดพลาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาปัญหาก็คือ ทางบ้านของหนูมีการปลูกต้นกล้วยไม้ไว้ และมักใช้วิธีการต่อกิ่ง ซึ่งเวลาทำการต่อกิ่งจะใช้เทปสำหรับการต่อกิ่ง ซึ่งจะมีบางกิ่งที่ทั้งติดเเละไม่ติดและเทปที่ใช้ในการต่อกิ่งมีโอกาสติดเชื้อเพราะมีโอกาสที่จะโดนอากาศภายนอก พวกเราเลยทำการศึกษาจากวัสดุธรรมชาติจนค้นพบว่าในเพคตินเป็นสารที่ให้ความหนืด ซึ่งอยู่ในเปลือกของส้มเเละเเตงโม พวกหนูจึงนำสารเพคตินที่สกัดออกมาทำเป็นกาวเพื่อช่วยในการเชื่อมและลดโอกาสโดนอากาศภายนอกค่ะ