การศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กาวที่ผลิตจากสารสกัดเพคตินในเปลือกส้มเเละเปลือกแตงโม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา สายสุด, วริศรา โหมดพลาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กาวที่ผลิตจากสารสกัดเพคตินในเปลือกส้มและเปลือกแตงโม โครงงานนี้จัดทำขึ้นเนื่องจากคณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่ามีเปลือกส้มและเปลือกแตงโมเหลือทิ้งจากการบริโภค สามารถนำมาใช้ประโยชน์ต่อได้เนื่องจากในเปลือกดังกล่าวมีสารเพคตินซึ่งมีความหนืดเป็นองค์ประกอบ ทางคณะผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดศึกษาการผลิตกาวจากเปลือกดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ประโยชน์แทนกาวสารเคมีในปัจจุบัน ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กาวที่ผลิตจากสารสกัดเพคตินในเปลือกส้มกับเปลือกแตงโม โดยนำเปลือกส้มและเปลือกแตงโมมาปั่นให้ละเอียด จากนั้นนำมาผสมกับน้ำและกรดซิตริกแล้วแช่ไว้ 1 ชั่วโมง จากนั้นนำมาต้มให้เดือดนาน 20 นาทีแล้วนำมากรองและนำสารละลายที่ได้จากการกรองมาเทใส่เอทิลแอลกอฮอล์ด้วยอัตราส่วน 1:4 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบลักษณะของเพคตินที่ได้จากเปลือกส้มมีลักษณะทางกายภาพที่ดี สีเหลืองขุ่น มีความหนืดปานกลางและได้ปริมาณเพคตินที่ค่อนข้างสูง ส่วนเปลือกแตงโมมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นสีเขียวเข้มใสมีปริมาณเพคตินและความหนืดที่น้อยกว่า โดยทดสอบความติดทนของสารสกัดเพคตินที่สกัดได้ด้วยวิธีการทาสารสกัดลงบนกระดาษและประกบคู่กับกระดาษอีกหนึ่งแผ่น โดยใช้กระดาษ 3 ชนิด คือ กระดาษ A4 ,กระดาษร้อยปอนด์ , และกระดาษซองเอกสารสีน้ำตาล แล้วทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที จากนั้นทดสอบจากการดึงกระดาษที่ประกบออกจากกันด้วยเครื่องชั่งสปริง พบว่ากระดาษทั้ง 3 ชนิดที่ทาด้วยสารสกัดเพคติดจากเปลือกส้มมีประสิทธิภาพติดทนกว่าสารสกัด เพคตินจากแตงโม พิจารณาได้จากการเสียสภาพของกระดาษทั้ง 3 ชนิดหลังจากทำการทดลองเสร็จสิ้น