ผ้ารัดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกสเปกตรัมประเภทไฮโปเซนส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อะนิส เจ๊ะและ, ซาเรีย สะรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงษ์ศักดิ์ ไชยสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

HO PILLAX ผ้ารัดสำหรับผู้มีกลุ่มอาการออทิสติกสเปกตรัมประเภท Hyposens ผ้ารัดนี้จะทำหน้าที่สร้างแรงกดสัมผัสเพื่อคลายความกังวลและอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ของผู้ป่วยกลุ่มอาการออทิสติกสเปกตรัมประเภทไฮโปเซนส์ HO PILLAX สามารถพกพาไปใช้ในที่ต่างๆได้เพราะเป็นระบบการชาร์จแบตเตอรี่ และสามารถส่งการแจ้งเตือนขณะผู้ป่วยมีอาการเข้าทางไลน์ของผู้ดูแลได้