เครื่องเตือนภัยคนตกน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญธิดา แซ่ตั้น, นัฐการญ์ เด็นเบ็น, ณัฐวุฒิ คงหวัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องเตือนภัยคนตกน้ำ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องเตือนภัยคนตกน้ำ และศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนภัยคนตกน้ำ วิธีการเริ่มจากการสำรวจ/เก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น และออกแบบอุปกรณ์ และประดิษฐ์เครื่องตามแบบต้นแบบ จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องเตือนภัยคนตกน้ำ เพราะในแต่ละปีที่มีเหตุเด็กเล็ก ๆ อายุ 2-15 ขวบ และผู้ใหญ่ซึ่งว่ายน้ำไม่เป็น ซึ่งอาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำ หรือลำคลองต่าง ๆ เกิดพลัดตกน้ำ หรือในกรณีที่เกิดน้ำท่วมแล้วเด็ก ๆ พากันไปเล่นน้ำที่หลากเข้ามายังถนน หรือบึงต่าง ๆ ทำให้เด็ก ๆ และผู้ใหญ่ที่ว่ายน้ำไม่เป็นเกิดเสียชีวิตเพราะพลัดตกน้ำ เป็นประจำทุกปีที่มีน้ำท่วม และเมื่อตกน้ำแล้วก็ไม่มีใครทราบว่ามีคนตกน้ำ จะมาทราบอีกครั้งก็ต่อเมื่อหายไปไม่กลับบ้าน และออกตามหา บางครั้งหลายวันก็ยังหาตัวไม่เจอ ด้วยเหตุนี้ผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องเตือนภัยคนตกน้ำขึ้นมา เพื่อเตือนภัยเมื่อมีคนตกน้ำ สัญญาณไซเรนก็จะดังขึ้น และสัญญาณ GPS ก็จะเตือนมายังพ่อ แม่ และหน่วยกู้ภัย ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ตกน้ำได้ทันท่วงที แม้กระทั่งเด็ก ๆ หรือผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์ เดินออกไปจากบ้านแล้วกลับบ้านไม่ถูก ตัวเครื่องเตือนภัยตัวนี้ก็จะสามารถติดตามตัวได้เช่นกัน เราสามารถทราบได้ว่าขณะนี้ อยู่ที่ไหน และสามารถออกตามหาตัวได้ทันท่วงที

จากผลการทดลองออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจของผู้จัดทำคือ เครื่องเตือนภัยคนตกน้ำสามารถทำงานได้ตามที่คาดหวังไว้ และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถเอาโครงงานชิ้นนี้ไปใช้งานจริงได้ เพื่อช่วยเหลือชีวิตมนุษย์ได้จริง และสามารถพัฒนาต่อยอดได้อีกมากมายในอนาคต