ประสิทธิผลของสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิว(Propionibacterium acnes)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณฐพงศ์ วังปรีชา, ปพนธีร์ ขนอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สิวเป็นโรคที่พบได้ในคนทั่วไปในทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ ในประเทศไทยจากรายงานของสถาบันโรคผิวหนังพบว่าสิวเป็นโรค ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของปี พ.ศ. 2552-2555 ในปัจจุบันยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดสิวได้ เพียงแค่ทราบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดสิวเท่านั้น โดยอาจเป็นผลมาจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรม อาหาร ความเครียด และการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

Propionibacterium acnes หรือ P. acnes เป็นแบคทีเรียที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดสิว อาศัยอยู่ในรูขุมขนตามธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติใด ๆ แต่เมื่อแบคทีเรียชนิดนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจะกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงาน ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันจะกระตุ้นให้รูขุมขนเกิดการอักเสบเพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดสิวอักเสบตามมา ตลาดของยารักษาสิวในปัจจุบันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทำให้มีการค้นหาส่วนประกอบทางธรรมชาติเพื่อใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตยารักษาสิว และลดการใช้สารเคมีที่มาจากการสังเคราะห์ อีกทั้งยารักษาสิวบางชนิดมีข้อห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ เช่น retinoic acid มีรายงานการวิจัยที่พบว่าสาหร่ายสีน้ำตาลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลากหลายชนิด ตามการวิจัยทางการแพทย์หลายสารเคมีที่พบในสาหร่ายสีน้ำตาลสามารถทำงานเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อป้องกันความเสียหายต่อร่างกายมนุษย์

ทางคณะผู้จัดทำได้มองเห็นถึงประโยชน์ของสาหร่ายสีน้ำตาล จึงทำการศึกษาประสิทธิผลในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว (Propionibacterium acnes) ด้วยสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาล โดยเลือกใช้สาหร่ายสีน้ำตาล 3 ชนิด ได้แก่ P.minor , P.tetrastomatica , Lobophora australis และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว(Propionibacterium acnes) ด้วยยารักษาสิวที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ clindamycin , erythromycin พร้อมทั้งทดสอบ ด้วยวิธีตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้นและระบุชื่อสารเคมี ความเข้มข้น (mg/100g) ของสารแต่ละชนิด และภายในสารสกัดสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีผลในการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว และทดลองหาค่าการยับยั้งด้วยวิธี Agar disc diffusion techniques