การนำสารสกัดว่านหางจระเข้มาพัฒนาเป็นครีมทาผิวป้องกันแสงแดด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธารารัตน์ ใจแจ้ง, ศุภกานต์ นิลวรรณ, ปริชญา ภูทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ว่านหางจระเข้มีคุณสมบัติหลากหลายประการ อาทิเช่น ช่วยรักษาอาการรอยแผลเป็น เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณ และยังช่วยในการป้องกันรอยไหม้จากแสงแดดและรังสีอีกด้วย ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยได้สนใจในคุณลักษณะการป้องกันรอยไหม้จากแสงแดดของว่านหางจระเข้ และได้คิดว่าจะนำมาผลิตเป็นครีมทาผิวเพื่อป้องกันแสงแดด