การพัฒนาสูตรสมูทตี้สำหรับผู้สูงอายุจากผลไม้และไมโครกรีนโดยพิจารณาจากความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาสวี ล้อศรีพัฒน์, จาฏุพัจน์ จารุโภคาวัฒน์, จิรัชญา เพชรประสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณุจุฑา ธรรมสุเมธ, สิริรัตน์ พานิช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเมื่อมีอายุมากขึ้น ร่างกายจะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระลดลง ประกอบกับปัญหาเรื่องการเคี้ยวและการกลืนอาหารของผู้สูงอายุทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงได้รับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ ได้ คณะผู้จัดทำจึงสนใจแก้ปัญหานี้ด้วยการพัฒนาสูตรสมูทตี้ที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงและมีรสชาติที่ดีสำหรับผู้สูงอายุ จากไมโครกรีน 5 ชนิด ได้แก่ ผักเคล บรอกโคลี กรีนโอ๊ค ผักบุ้ง และผักโขมแดง และจากผลไม้ 5 ชนิด ได้แก่ กล้วย มะม่วง ส้มโอ ลูกหม่อน และฝรั่ง โดยจะทำการวิเคราะห์หาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH assay ทำการวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดด้วยวิธี Folin-Ciocalteu assay และทำการศึกษาความพึงพอใจของสูตรสมูทตี้โดยใช้การทดสอบ Sensory test