การเปรียบเทียบประสิทธิภาพกลิ่นการสกัด ดอกกุหลาบ ดอกดาวเรือง ดอกมะลิ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชานันทร์ มีสินกิจ, ฐิติวุฒิ นาสวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศิกุล บุญเพ็ญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่สามารถดับกลิ่นที่สกัดมาจากดอกกุหลาบ ดอกมะลิ และดอกดาวเรือง โดยการใช้เครื่องสกัดไอน้ำโดยการนำดอกไม้ที่เตรียมไว้ไปเเช่เเอลกอฮอล์ 95% เเล้วรอเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เเล้วนำไปสกัดเเล้วตรวจระยะเวลาเพื่อหากลิ่นของดอกไม้ที่สามารถดับกลิ่นได้นานที่สุดโดยการจับเวลาที่สามารถดับกลิ่นได้