การเปรียบเทียบคุณสมบัติแผ่นฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธณารีย์ เฟื่องหัตถกิจ, พิมพ์ญาดา สมัยมาก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันชีวิตประจำวันของเราในทุกๆเช้าก่อนไปทำงาน เรียนหนังสือหรือทำกิจกรรมต่างๆ ส่วนมากจะมีการบริโภคกาแฟสำเร็จรูปกันเป็นประจำ หรือบริโภคเครื่องดื่มสำเร็จรูปอื่นๆ เพื่อให้ตื่นตัวในระหว่างการทำงาน

จากที่กล่าวมามีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งก็คือ มีขยะจากซองที่ใช้บรรจุเครื่องดื่มสำเร็จรูปเป็นจำนวนมากเพราะมีการบริโภคอยู่เสมอ โดยวัสดุที่ใช้ทำซองมีคุณสมบัติคือ ป้องกันความชื้น ออกซิเจนและแสง มีความแข็งแรง ไม่มีการรั่วไหล ไม่หลุดลอก ซึ่งเราสามารถที่จะทำแผ่นฟิล์มมาเป็นบรรจุภัณฑ์ได้

ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดว่า หากผลิตบบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุกาแฟสำเร็จรูปโดยทำเป็นแผ่นฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากซังข้าวโพด เนื่องจากว่าซังข้าวโพดนั้นแม้จะมีประโยชน์สามารถมาทำเชื้อเพลิงได้ แต่ถ้าหากว่าเมื่อไม่ได้ใช้แล้วหรือเหลือก็จะเป็นขยะในเวลาต่อมา อีกทั้งซังข้าวโพดสามารถหามาได้ง่าย จึงเหมาะสมที่จะนำมาแปรรูปทำฟิล์มบรรจุภัณฑ์