รถเข็นช่วยคนพิการพร้อมระบบเกียร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร์ เนตรแก้ว, ธนวัฒน์ สมพงศ์พันธุ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตคนเรานั้นจะมีการทำกิจกรรมที่เราจำเป็นต้องทำมากมายจะทำไม่ว่าจะเป็น เดิน วิ่ง หรือกระโดด และอื่นๆ แต่ถ้าหากเราไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนซึ่งบุคคลที่เข้าข่ายนี้คือ ผู้สูงอายุและผู้พิการทางด้านการเคลื่อนไหว และจากสถิติของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบันนี้ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์มากถึง 16.7% หรือประมาณ 11.3 ล้านคนและมีแนวโน้มด้านจำนวนสูงขึ้น และหากพูดถึงผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว ทำให้เราพบว่าในประเทศไทยมีผู้พิการมากถึง1.3% หรือประมาณ 1 ล้านคนและมีหลายปัจจัยที่ทำให้มีการคาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มสูงขึ้น และหากลองคิดจำนวนทั้งสองประเภทแล้วนั้นจะพบว่า ส่วนใหญ่บุคคลเหล่านี้ไม่มีคนดูแลอีกด้วย

ทำให้ได้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยที่เรียกว่า รถเข็นคนพิการ ขึ้นมา ซึ่งมีประโยชน์ในการช่วยให้ผู้ที่เคลื่อนไหวไม่ได้นั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ แต่รถเข็นคนพิการในปัจจุบันนั้นก็ยังมีปัญหาอยู่มากมายเช่น ไม่สามารถเคลื่อนที่บนเนินได้ มีรูปร่างไม่เหมาะสม ไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ และอีกมากมาย

นอกจากนั้นในปัจจุบันอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการของไทย ส่วนใหญ่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพง หากประเทศไทยสามารถคิดค้นและประดิษฐ์อุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาเองได้ จะทำให้ผู้พิการที่มีอยู่จำนวนมากได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้พิการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมีความสามารถในการดูแลและพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความพร้อมและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพและใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมเองได้เอง ซึ่งจะเปลี่ยนฐานะของคนพิการจากการเป็น “ภาระ”ที่ต้องมาดูแล มาเป็น “พลัง” ให้กับตนเองและผู้อื่นในการขับเคลื่อนสังคม

คณะผู้จัดทำ จึงมีความคิดที่จะสร้างรถเข็นคนพิการพร้อมระบบเกียร์ต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงกว่ากับรถเข็นคนพิการทั่วไป และเหมาะสมที่จะใช้งานจริงในสถานที่ทั่วๆไป ซึ่งรถเข็นคนพิการพร้อมระบบเกียร์ต้นทุนต่ำที่สร้างขึ้นมานั้นจะมีประโยชน์กับผู้พิการหรือหน่วยงานรัฐ เช่น โรงพยาบาล ทำให้ได้สิ่งของที่มีประสิทธิภาพ ในต้นทุนที่ต่ำลง