รถบังคับสำหรับพ่นยาฆ่าแมลง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรุต อารีรัตนเวช, ปรัชญาพงษ์ มโนศิลปกร, กนกพล เปลี่ยนขุนทด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา จันทร์วงค์, มหาพันธ์ จันทะคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

-ชื่อโครงงาน

รถบังคับสำหรับพ่นยาฆ่าแมลง

-ชื่อผู้ทำ

ด.ช.ศรุต อารีรัตนเวช

ด.ช.ปรัชญาพงษ์ มโนศิลปกร

ด.ช.กนกพล เปลี่ยนขุนทด

-บทคัดย่อ

เนื่องจากเกษตรกรรมสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเพาะปลูกคนส่วนใหญ่จึงนิยมทำอาชีพเกษตรกรกันเป็นส่วนใหญ่

การเพาะปลูกนั้นประสบปัญหาจากหลายประการ เช่น ขาดเงินทุน พื้นที่แห้งแล้ง และ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นคือการบุกรุกของแมลงศัตรู แมลงศัตรูพืชจะคอยกัดกินและทำรายผลผลิตของเกษตรกร จึงเป็นปัญหาใหญ่ของการเกษตร

มนุษย์เราจึงได้คิดค้นยาฆ่าแมลงมาเพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชที่รบกวนการทำเกษตรกรรม แต่ยาฆ่าแมลงเหล่านี้กลับมีโทศมากมาย ถ้าสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของเราพอสมควรจะทำให้ร่างกายเริ่มมีการระคายเคืองต่อผิวหนัง เป็นโรคมะเร็ง หรือเสียชีวิตได้ โดยการเข้าสู่ร่างกายของสารยาฆ่าแมลงส่วนใหญ๋นั้นมาจากการที่เกษตรกรเข้าไปพ่นยาฆ่าแมลงใกล้เกินไปทำให้สารเข้าไปทางการหายใจได้

โครงงานนี้มุ้งเน้นไปที่กลุ่มเกษตกรขนาดเล็กหรือการทำปลูกพืชทำสวนส่วนบุคคล เพื่อต้องการใช้งานการเกษตรร่วมกับเทคโนโลยีอย่างประหยัดต้นทุน

-วัสดุอุปกรณ์

1.บอร์ด Kidbright32

2.มอเตอร์ ไดรฟ์เวอร์ บอร์ด

3.ล้อ

4.Dc mortor

5.ปั๊มน้ำ Usb

6.Power bank

7สาย Usb

8.สปริงเกอร์

9.ขวดบรรจุสารเคมี

10.สารยาฆ่าแมลง

-วิธีทดลอง/ประดิษฐ์

1.เชื่อม dc motor และ ล้อ กับ บอร์ด Kidbright32 ผ่าน มอเตอร์ ไดรฟ์เวอร์ บอร์ด เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวรถ

2.เชื่อมปั้มน๊ำ usb กับบอร์ด Kidbright32 เพื่อให้ดูดยาฆ่าแมลงจากขวดบรรจุยาฆ่าแมลงเพื่อปล่อยออกทางสปริงเกอร์

3.เชื่อต่อPower bank กับบอร์ดKidbright32 เพื่อให้พลังงานแก่บอร์ด

4.เขียนโค้ดควบคุมการทำงานของ dc motor และ ปั้มน้ำusb ผ่านทาง Arduino

5.เขียนโค้ดสำหรับทำแอพพลีเคชั่นในมือถือผ่านทาง Androin studio