สีย้อมฟันจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญาภา พรหมรักษา, มานิตา อ่อนน้อม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เชาวน์ สุวรรณชล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเราพบคนเป็นโรคฟันผุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้ในทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผู้สูงอายุก็ตาม เราล้วนพบโรคนี้ในวัยนั้นๆทั้งสิ้น ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคนี้ก็คือ คราบจุลินทรีย์ นอกจากจะทำให้เกิดฟันผุแล้ว ยังทำให้เหงือกอักเสบได้ด้วยเช่นกันโดยปกติแล้วคราบจุลินทรีย์จะเป็นคราบที่อยู่ติดเหนียวแน่นกับฟันจุลินทรีย์ ซึ่งเกิดจากการเริ่มต้นหลังจากการแปรงฟันเพียง 2-3 นาที โดยจะมีเมือกใสของน้ำลายมาเกาะที่ตัวฟัน จากนั้นเชื้อโรคที่อยู่ในปากจะมาเกาะทับถมจนเกิดเป็นคราบจุลินทรีย์ขึ้นมา การบ้วนปากไม่สามารถกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกไปได้ การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากจะต้องกำจัดคราบจุลินทรีย์ ไม่ให้ติดค้างอยู่ในช่องปาก เพราะจะเป็นสาเหตุของโรคฟันผุ ซึ่งคราบจุลินทรีย์นี้ สามารถติดสีย้อมฟันได้ ในทางทันตสาธารณสุขการใช้เม็ดสีย้อมฟันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปรงฟันให้กับเด็ก แต่เม็ดสีย้อมฟันที่มีนั้นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาแพง ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับสมกับโรงพยาบาลของรัฐที่อาจมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าเราสามารถป้องกันการเกิดโรคต่างๆและการตรวจสุขภาพช่องปากได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีที่ง่ายและปลอดภัย โดยการใช้หัวบีตรูตและสาระแหน่ เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่าย และในพื้นที่มีเป็นจำนวนมาก แทบทุกบ้านจะปลูกต้นสาระแหน่ ส่วนบีตรูตก็เป็นผักที่สามารถหาซื้อได้ง่ายซึ่งมีสีที่แดงสด สีแดงของบีตรูตจะเข้าไปเกาะตามร่องฟัน ส่วนใบสาระแหน่เป็นที่ทราบกันดีว่ามีสรรพช่วยบำรุงเหงือกและฟัน อีกทั้งยังมีกลิ่นหอม โดยทางผู้จัดทำจะนำหัวบีทรูตและใบสาระแหน่มาต้มและนำน้ำของทั้งสองมาผสมกันจากนั้นก็ทำให้แข็งตัวเป็นเจล จะได้สีย้อมฟันในรูปแบบเจลที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถนำมาใช้ก่อนการแปลงฟันเพื่อดูว่าเราแปลงฟันตรงส่วนไหนไม่สะอาด จะทำให้ง่ายต่อการแปลงฟันยิ่งขึ้นเพราะเราจะรู้จุดฟันที่แปลงไม่สะอาด สามารถป้องกันการฟันผุ และสามารถใช้ได้ทุกวัยผู้ อีกทั้งสีย้อมฟันในรูปแบบเจล มีราคาไม่แพง สามารถใช้ได้สะดวกกว่าเม็ดสีย้อมฟันที่ใช้ในปัจจุบัน