การศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับการกระพริบแสงหิ่งห้อยแบบซิงโครไนซ์ เพื่อ การนำมาประยุกต์วางระบบสื่อสารแจ้งเตือนไฟป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย ศิริ, ไธพัตย์ ล้อธนวิจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับการกระพริบแสงหิ่งห้อยแบบซิงโครไนซ์ เพื่อ การนำมาประยุกต์วางระบบสื่อสารแจ้งเตือนไฟป่า เป็นโครงานที่ศึกษาการกระพริบเเสงของหิ่งห้อยเเล้วนำมาทำเป็นสัญญาณคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้ารูปเเบบเฉพาะตัวซึ่งสามารถส่งสัญญาณจากต้นทางไปยังปลายทางเมื่อเกิดไฟป่า ประกอบกับ เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเเละความชื้น เซนเซอร์วัดความเข้มเเสง เเละ เซนเซอร์วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในการตรวจจับสัญญาณ