ศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบบัวบกเพื่อกำจัดกลิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรชนก รอดอินทร์, ศศิวิมล มะณีรัตน์, อาทิตยา สาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัณณวิชญ์ ซาไข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันอาชีพเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบอาหาร เป็นที่รู้จัก ประกอบอาชีพเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่ ต่างมีปัญหาเดียวกัน คือ กลิ่น ที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน จนกว่ากลิ่นนั้นจะหายไป ทั้งกลิ่นของยางก้อนถ้วย (ขี้ยาง) ที่ชาวสวนยางพาราประสบปัญหาในช่วงของการเก็บยางก้อนถ้วยไปขาย ทำให้กลิ่นเหม็นติดมือ กลิ่นคาวของปลา ที่ชาวประมงประสบปัญหา ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ กลิ่นฉุนจากวัตถุดิบ เรื่องปรุงรสอาหาร ที่ผู้ประกอบอาหารได้สัมผัสโดยตรง ซึ่งผลิตภัณฑ์เจลล้างมือทั่วไป ไม่สามารถกำจัดกลิ่นเหม็น คาว และฉุนได้หมด จากปัญหาที่พบ คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาพบว่าไตรเตอพีนอยด์ (triterpenoids) (อะซิเอติโคซัยด์) บราโมซัยด์ บรามิโนซัยด์ มาดิแคสโซซัยด์ (ซึ่งเป็นไกลโคซัยด์ที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ) กรดมาดิแคสซิค ไธอะมิน (วิตามินบี 1) ไรโบฟลาวิน (วิตามินบี 2) ไพริดอกซิน (วิตามินบี 6) วิตามินเค แอสพาเรตกลูตาเมต ซีริน ทรีโอนีน อะลานีน ไลซีน ฮีสทีดิน แมกนีเซียม แคลเซียม โซเดียม สารสำคัญที่ได้จากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการสมานแผล ทำให้แผลหายเร็ว มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อราและลดอาการอักเสบ จากนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้คิดจะสกัดสารจากใบบัวบก และวิเคราะห์สารสกัดว่ามีคุณสมบัติในการช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็น คาว และฉุน