การศึกษาเลนส์แก้วตาเทียมจาก Poly (methyl metacrylate)ผสมสารสกัดเคราตินจากขนไก่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราวลัย กาญจนพฤกษ์, ณัฐฐานุช ขันธคีรีวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา มาตุการักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยพบว่ามีการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกไก่สด และเนื้อไก่แปรรูปเป็นอันดับต้นๆของอาเซียน ในระหว่างการแปรรูปเกิดของเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป อาทิ เลือด เครื่องใน กระดูกไก่ และขนไก่ โดยเฉพาะขนไก่เหลือทิ้งคาดว่า มีมากถึงประมาณ 50,000 - 80,000 ตันต่อปี จากงานวิจัยพบว่าขนไก่ประกอบด้วยโปรตีนถึง85% ส่วนใหญ่เป็นโปรตีนประเภทเคราติน โปรตีนประเภทนี้ย่อยสลายได้ยาก และถ้าสะสมในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาผมเสียส่วนใหญ่เกิดจากการทำสีผม การใช้สารเคมีบนหนังศีรษะมากเกินไป แสงแดด ความร้อน มลภาวะ รวมถึงการมัดผมเป็นเวลานาน ทำให้เคราตินที่อยู่ในเส้นผม มีประสิทธิภาพลดลง โดยเคราตินเป็นโครงสร้างหลักของเส้นผม มีหน้าที่ควบคุมและป้องกันการดูดซึมของสารต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย ลดอันตรายจากรังสีอัลตร้าไวโอเลต อีกทั้งยังป้องกันการระเหยของน้ำจากผิวหนัง และโครงสร้างมีการเรียงตัวคล้ายเกล็ดปลา หากเคราตินเรียงตัวผิดปกติ จะส่งผลให้ผมแห้งเสีย หยาบกระด้าง เปราะบาง ขาดง่าย เพราะเส้นผมจะไม่สามารถเก็บกักความชุ่มชื้นตามธรรมชาติได้ หากเกิดปัญหาเหล่านี้คนส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาด้วยการทำทรีทเมนต์หรือเคราติน ซึ่งผลิตภัณฑ์เคราตินที่จำหน่ายตามท้องตลาดได้มีการตรวจพบสารฟอร์มาลดีไฮด์ หากร่างกายได้รับในปริมาณมากจะทำให้เป็น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคร้ายอื่นๆ ได้ ทางผู้จัดทำเล็งเห็นถึงประโยชน์ของขนไก่ซึ่งเกิดปัญหามากในปัจจุบัน และปัญหาผมเสียเนื่องจากผมสูญเสียเคราติน จึงเกิดแนวคิดในการนำขนไก่มาทำให้เกิดประโยชน์ โดยจัดทำผลิตภัณฑ์เคลือบเส้นผมโดยสารสกัดเคราตินจากขนไก่