แผ่นแปะไฮโดรเจลบรรเทาอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดจากสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรญาณ์ ชูมณี, ธนัญญา ไชยกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สะเราะ นิยมเดชา, เกศรินทร์ ชูม้อง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้มีผู้คนป่วยเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นจำนวนมาก ซึ่งการเกิดอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิแพ้ของผู้ป่วยเอง หรือเกิดจากการติดเชื้อจุลินทรีย์และก่อให้เกิดอาการคันซ้ำๆ โดยผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีผื่นคันขึ้นตามส่วนต่างๆ โดยจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดอาการคันบนผิวหนังคือ แบคทีเรียพวก Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermis ซึ่งวิธีการรักษาโดยทั่วไป คือ การใช้ยาปฏิชีวนะ การใช้ยาสเตียรอยด์ ซึ่งมีทั้งยากินและยาทา แต่การใช้ยาดังกล่าวอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงคือทำให้เกิดการดื้อยา ไม่สามารถใช้ยารักษาอาการให้หายขาดได้ และต้องเปลี่ยนตัวยาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีการหันมาสารสกัดจากสมุนไพรเพื่อแก้อาการคันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย โดยสมุนไพรที่ช่วยลดอาการคันส่วนใหญ่จะเป็นสมุนไพรที่มีความชุ่มชื้น มีสมบัติเย็น เช่น สารสกัดจาก ยอ ไพล ใบบัวบก กล้วย และว่านหางจระเข้ และสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย เช่น เช่น ขมิ้นชัน พริกไทยดำ สะระแหน่ ฟ้าทะลายโจร และเปลือกมังคุด ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีสารที่ช่วยในการสมานแผล มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการอักเสบ และช่วยลดอาการภูมิแพ้ได้อีกด้วย ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จึงสนใจจะศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากเชื้อแบคทีเรียโดยใช้ว่านหางจระเข้ ซึ่งเป็นเจลที่มีสมบัติเย็น ผสมกับสารสกัดจากสมุนไพรเปลือกมังคุด ฟ้าทะลายโจร และ สะระแหน่ ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผ่นแปะบรรเทาอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนังจากจากว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดจากสมุนไพร จะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง โดยการศึกษาแบ่งการทดลองออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยเริ่มจากการทำเจลจากว่านหางจระเข้ผสมสารสกัดจากสมุนไพรทั้งสามชนิดที่สนใจ โดยในขั้นตอนนี้จะมีการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการทำเจลแปะรูปแบบต่างๆ จากนั้นทดสอบหาการต้านเชื้อแบคทีเรียในห้องทดลอง โดยนำแผ่นแปะที่เตรียมได้มาทดสอบการต้นเชื้อ โดยใช้วิธี Diffusion method จากนั้นในการทดลองช่วงที่สอง เป็นการทดสอบความพึงพอใจของแผ่นแปะที่เตรียมได้ โดยใช้ผู้ทดสอบที่มีอาการผื่นภูมิแพ้บ่อย วิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้โดยใช้หลักการทางสถิติ โดยเปรียบเทียบแผ่นแปะที่เตรียมได้กับยาที่ใช้ทางการค้า