การเปรียบเทียบเฝือกมือแบบไดนามิกที่ประดิษฐ์ด้วยเครื่องปริ้น 3 มิติ ที่มีลักษณะต่างกัน2แบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กันตวัฒน์ สนณรงค์, กัญจน์ นามวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรยา หลังหลี, อดิศร เลื่องสกุลไพศาล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์ชิ้นงานแบบAMก็คือการที่เราประดิษฐ์อุปกรณ์แยกเป็นแต่ละชิ้นส่วนแล้วจึงนำมาประกอบกันและเนื่องจากทางผู้จัดทำมีความสนใจในงานประดิษฐ์จึงนำแนวคิดนี้มารวมกับการสร้างเฝือกเพราะเฝือกในปัจจุบันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดามกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เอ็น เส้นเอ็น และเนื้อเยื่อ ทั้งยังมีหน้าที่ช่วยรักษากระดูกที่หักด้วยการตรึงบริเวณนั้นไว้ให้กระดูกทั้งสองชิ้นมาบรรจบกัน และจัดกระดูกให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ไม่ให้เกิดการขยับเขยื้อน จนกว่าการรักษาจะเสร็จสมบูรณ์ แต่เนื่องจากการทำให้มีการเคลื่อนไหวได้น้อยทำให้ส่งผลกระทบให้กล้ามเนื้อหดตัวสั้นลงและเกิดปัญหาในการเคลื่อนที่ไหวตามมาจึงมีคนที่นำปัญหานี้มาสร้างเฝือกมือแบบไดนามิคแต่สาเหตุหลักที่เฝือกมือแบบไดนามิคนั้นไม่เป็นที่นิยมคือการที่เฝือกมือแบบไดนามิคนั้นมีต้นทุนการผลิตที่สูงเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพที่ไม่ดีนัก

โครงงานนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อสร้างเฝือกมือแบบไดนามิคที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้มีราคาที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้โดยเราจะอ้างอิงจากหลักสรีระวิทยาโดยตรงเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด