เครื่องล้างมือรอบทิศแบบอัตโนมัติโดยปรับปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อตามขนาดมือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เสฏฐพงศ์ อภิรักษ์ธนานนท์, อชิพล ไตรมิตรวิทยากุล, กิตติพิชญ์ เจริญธนโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เรวัตร ใจสุทธิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันประชาชนเริ่มมีความตระหนักในเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยมากขึ้นการใช้แอลกอฮอล์เจลในการทำความสะอาด มือซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่ประชาชนนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายวิธี หนึ่ง เนื่องจากสามารถใช้ได้อย่างสะดวก พกพาได้ง่ายและสามารถทำความสะอาดมือได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ำรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์นิยมใช้ เพื่อทำความสะอาดมือก่อนและหลังการปฏิบัติงานเพื่อฆ่าเชื้อโรคเครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเครื่องกดเจลในท้องตลาดนั้นมีประสิทธิภาพไม่พออย่างเช่น เครื่องกดเจลบางที่ไม่สามารถกะปริมาณเจลแอกฮอลล์ที่พอดีได้ซึ่งอาจจะน้อยไปหรือมากไปและสำหรับบางคนที่ไม่สามารถใช้ขาหรือเท้าได้ก็ต้องใช้มือกดเองซึ่งสามารถทำให้เชื้อโรคนั้นแพร่กระจายได้ง่าย ส่วนเครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์นั้นเห็นได้ชัดเลยว่าบางทีนั้นเครื่องก็พ่นเยอะไปและบางทีอาจจะน้อยเกินไปและข้อจำกัดของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คือเมื่อความเข้มข้นที่เหมาะกับผิวหนังจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อที่ต่ำกว่าแอลกอฮอล์ในบางประการและข้อจำกัดของแอลกอฮอล์คือกำจัดเชื้อโรคได้ไม่ทุกชนิดจึงไม่สามารถฆ่าสปอร์ของแบคทีเรียต้องหาวิธีในกำจัดโดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่มีระบบดังนี้ กรอบสเปรย์จะหมุนรอบมืออาจเคลื่อนที่เข้าออกด้วยเพื่อพ่นแอลกอฮอลล์และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

โดยจะมีระบบเซนเซอร์เพื่อตรวจจับขนาดมือและปรับปริมาณน้ำยาฆ่าเชื้อตามขนาดมือ