การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารเสริมแทนน้ำนมแม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันท์นภัส สุขชล, ฐาณัชชา ตรีวิจิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ผกากรอง โยธารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะพร้าวเป็นพืชท้องถิ่นที่สามารถพบได้ง่าย และหาได้ทั่วไป ซึ่งสามารถสร้างรายได้มากมายให้เกษตรกร เกษตรกรใช้ประโยชน์มากมายเพื่อสร้างรายได้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าจากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำตาลมะพร้าว น้ำช่อดอกมะพร้าว และพบว่าในน้ำมันมะพร้าว มีกรดลอริก เมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะกลายเป็นโมโนกลีเซอไรด์ที่มีชื่อว่า มอโนลอริน ซึ่งเป็นสารชนิดเดียวกับที่พบในน้ำนมแม่ ที่จะทำให้เด็กร่างกายแข็งแรง ในปัจจุบันพบว่ามีเด็กกำพร้า หรือเด็กที่ไม่ได้รับประทานน้ำนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด ทำให้เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง คณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะแปรรูปน้ำมันมะพร้าวเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กทารกเปรียบเสมือนเด็กที่ไม่ได้รับประทานน้ำนมแม่สามารถได้สารอาหารที่ครบถ้วน เนื่องจากน้ำนมแม่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารก เป็นสารปฏิชีวนะสามารถฆ่าเชื้อโรคและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้