การปลูกแคคตัสยิมโน ด้วยการใช้แสงจากหลอดไฟ Led เปิด-ปิดอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชินท์ ทามาดาล, กฤติธี ศรีใสย์, พงศธรณ์ ประดับศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา บัวเกษ, ถวิล วรรณวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลูกต้นแคตตัสยิมโน โดยใช้แสงจากLED หลายสีที่จะเปลี่ยนตามระดับความสูงของต้น