การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการกายภาพบำบัดของผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิณณ์ณิชา เชาวยุทธ์, ชิษณุพงศ์ จองคำ, ธนภัทร ชัยมงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จีระพงศ์ ฝาเรือนดี, อดิศักดิ์ กำแพงแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันการพัฒนาระบบแนะนำและการประเมินการทำกายภาพบำบัด (Physical Exercise) ในผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นโรคที่ปวดกล้ามเนื้อและยื่อพังผืด นิ้วล็อค เส้นประสาทที่ข้อมือถูกกดทับ และหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ซึ่งกลุ่มเสี่ยงมีตั้งแต่ช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป ทำให้ต้องมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์อย่างเช่นนักกายภาพบำบัด (Physical Therapist) ในการรักษาและการดูแลผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรมมากขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของการรักษาและติดตามผลการรักษาของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นสูง ส่งผลให้จำเป็นต้องพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยเหลือนักกายภาพบำบัดในการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรมในปัจจุบันและผู้ป่วยใหม่ที่กำลังเพิ่มขึ้นในอนาคต สำหรับโครงงานนี้จะคิดค้นและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่โครงงานนี้จะเป็นระบบปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยการนำกล้องที่สามารถตรวจจับวัตถุในรูปแบบ 3D มาใช้ในการตรวจจับท่าทางของการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยด้วยการตรวจจับโครงสร้างร่างกายของผู้ป่วยและนำข้อมูลโครงสร้างร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปคำนวณหาการเปลี่ยนแปลงของท่าทางว่ามีความถูกต้องกับการทำกายภาพบำบัดในท่าที่กำหนดหรือไม่ มากไปกว่านั้นระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะใช้ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของการทำกายภาพบำบัด เพื่อแสดงให้ผู้ป่วยสามารถทำการกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นโครงงานนี้จะพัฒการทำกายภาพบำบัดของผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยระบบปฏิสัมพันธ์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคออฟฟิศซินโดรมและผู้ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 12 ขึ้นไปที่มีโอกาสเป็นโรคนี้ ในการแนะนำและประเมินการทำท่าทางของการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้