เครื่องวัดค่าDOและปรับปรุงอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดนุเดช สุขประจันทร์, ศุภณัฐ เเจ้งสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กุศลิน ทิพย์มโนสิงห์, ภัททิยะ จันทร์อุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ณ ปัจจุบันนี้อาชีพธุรกิจส่วนตัวถือเป็นอาชีพที่คนในปัจจุบันสนใจเป็นอย่างมาก โดยผู็จัดทำได้เห็นถึงปัญหาของเกษตรกรยุคใหม่ที่มีความรู้โดยเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำนั้นจะมีความกังวลเกี่ยวกับค่าคุณภาพของน้ำหรือที่เรียกว่าDissolved Oxygen (DO) จึงได้เปิดเครื่องปั๊มลมไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ค่าของDissolved Oxygen(DO) มีค่าที่เป็นบวกกับทางสัตว์น้ำเนื่องจากหากค่าDOนั้นมีค่าน้อยกว่า 4 แล้วทางสัวว์น้ำที่เกษตรกรจะเกิดความเครียดและส่งผลต่อการเติบโตของสัตว์น้ำและถ้าเครียดหนักหน่อยก็อาจจะทำให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้นั้นถึงขั้นตายได้ ทางพวกเราผู้จัดทำโครงงานนั้นได้มองเห็นปัญหานี้ที่จะต้องเปิดเครื่องไว้ตลอดจรอาจจะทำให้ส่งผลต่อค่าไฟและหากมีคนคอยไปเปิด-ปิดตลอดนั้นก็อาจจะเสียเวลาได้เราจึงคิดสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยลดทั้งการสิ้นเปลืองพลังงานและสิ้นเปลืองเวลา