ไบโอ กลิตเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิธินัทดา ตำบัน, วรรณอรอัยณี ฮะอุรา, พสิษฐ์ มัคเมธี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันแฟชั่นการตกแต่งหน้าตาเนื้อตัวด้วย “กลิตเตอร์” หรือ “กากเพชร” กลายเป็นกระแสนิยม แต่ความสวยงามชั่วครั้งชั่วคราวนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของสิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบรุนแรงอย่างคาดไม่ถึง โครงงานเรื่อง ไบโอ กลิตเตอร์ (BIO GLITTER) เป็นโครงงานประเภททดลอง ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ทดแทนกลิตเตอร์ที่ผลิตจากพลาสติกและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน้อยที่สุด จากการสมมติฐานว่าเปลือกปู เปลือกกุ้ง และเปลือกกั้งน่าจะนำมาผลิตเป็นกลิตเตอร์แทนพลาสติกและสามารถนำมาติดสีให้มีความหลากหลายได้ทางกลุ่มได้ทำการศึกษา โดยการนำเปลือกปู กุ้งและกั้ง ไปบดให้ละเอียด จากนั้นใช้สี และแอลกอฮอล์ เพื่อให้ไคโตซานติดสี จากการศึกษาพบว่าสีผงประกายมุขที่ใช้ในการติดสีดีที่สุดคือ เปลือกกุ้ง ในอัตราส่วนผสม ระหว่างแอลกอฮอล์:ไคโตซาน จากเปลือกกุ้ง:สีผงประกายมุข เป็น 7:2.5:0.25 ซึ่งกลิตเตอร์จากเปลือกกุ้งที่ย้อมด้วย สีผงประกายมุขมีลักษณะคล้ายกลิตเตอร์จากพลาสติกมากที่สุด