มหัศจรรย์พลังงานสะอาดกู้โลก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะนันท์ พิลัยไชยกุล, พรชิตา น้อยตุ่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จงจิตร สิทธิไพร, วิทยา สิทธิไพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากบริเวณอำเภอแม่ใจอยู่ใกล้แนวเทือกเขา ซึ่งมีภูเขาโอบล้อมทุกด้านจึงมีเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งจากฝนตกและน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และทางเดินก็ลื่นทำให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ทำให้ชาวบ้านในอำเภอแม่ใจเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เรือกสวนไร่นาเสียหาย ส่งผลกระทบในด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก ที่นาเกิดน้ำท่วม ไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแม้แต่บริเวณโรงเรียนก็ยังเกิดน้ำท่วมเช่นกัน ทำให้อุปกรณ์การเรียนเสียหายเป็นอย่างมากเช่นกัน ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นเครื่องเตือนภัยอัจฉริยะจากพลังงานสะอาดขึ้นมา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยที่เกิดจากดินโคลนถล่ม , น้ำท่วม และทำให้เตรียมรับมือได้ทันเวลาโดยใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติซึ่งก็คือแสงอาทิตย์ที่สามารถจ่ายพลังงานให้กับสัญญาณอัจฉริยะของเรา เพื่อเตือนภัยจากน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม และอันตรายจากถนนลื่นเพื่อ ลดระดับความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.เพื่อให้สามารถเตือนภัยให้รับมือน้ำท่วมและดินโคลนถล่มได้ทันเวลา

2.เพื่อให้สามารถเตือนภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจากบริเวณสะพานกลางหมู่บ้านได้ทันเวลาโดยสัญญาณไฟเตือนที่ประกอบขึ้นเน้นการนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้

3.เพื่อให้ผู้ประดิษฐ์และนักเรียนทุกคนได้มีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมและสามารถช่วยชาวบ้านและครอบครัวของตนเองจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.สามารถส่งเสริมการนำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในวงจรเตือนภัยได้จริงทุกวงจรในเครื่องเตือนภัย

5.เพื่อส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์

เครื่องมือของเราสามารถลดระดับความเสียหายและช่วยสิ่งแวดล้อมได้ทันเวลา โดยชาวบ้านรับมือได้ทัน ซึ่งสมมติฐานของเราเป็นจริงคือ

1.แผงโซล่าเซลล์ที่ประกอบขึ้นสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในสัญญาณเตือนภัยได้จริง

2.เมื่อฝนตกถึงปริมาณ 100 มิลลิลิตร โทรศัพท์ในตัวส่งสัญญาณจะโทรออกไปหาผู้เฝ้าระวังภัยทันทีและส่งข้อมูลจากเครื่องรับโทรศัพท์เข้าสู่เว็บไซต์การเตือนภัยของโรงเรียนได้อัตโนมัติ เมื่อโทรหาผู้เฝ้าระวังภัยติดต่อกันเป็นเวลา 2 วัน ผู้เฝ้าระวังภัยก็จะประกาศเตือนให้ชาวบ้านรับมือซึ่งชาวบ้านรับมือได้ทัน ไม่เกิดความเสียหาย เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โดยไม่มีเครื่องเตือนภัยเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมเรือกสวนไร่นาเสียหายกินบริเวณกว้าง 4 กิโลเมตร ซึ่งพบว่าสมมติฐานของเราเป็นจริง

3.ในกรณีที่ฝนไม่ตกติดต่อกันสองวันแต่ระดับน้ำบริเวณต้นน้ำสูงถึงระดับ 30 เซนติเมตร สัญญาณเตือนภัยก็จะส่งสัญญาณวิทยุให้ลำโพงเตือนภัยบริเวณคอสะพานที่ใจกลางหมู่บ้านดัง เตือนให้ระวังภัยได้ทันที

4.สัญญาณเตือนภัยของเราสามารถลดระดับความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากถนนลื่น และการเตือนให้ระวังสะพานได้จริง

5.สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมจากน้ำท่วม ดินโคลนถล่มได้ทันเวลา