เว็บไซต์อัจฉริยะสำหรับช่วยผู้สูงอายุทานอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจริญขวัญ ฝาระมี, ปวันกร บุญประเสริฐ, ปภัทร์สิริ โต๊ะวิเศษกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามณี อินทร์อุริศ, ภาณุพงศ์ กาสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้สูงอายุในประเทศไทยคิดเป็น 20% ของประชากรคนไทยทั้งหมด หรือมีประมาณ 13.24 ล้านคนในประเทศไทยที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ผู้สูงวัยเป็นวัยที่มักจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะด้วยอายุ และร่างกายที่เริ่มจะเสื่อมสมรรถภาพลงตามกาลเวลา ทำให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะทำให้ทำกิจวัตรประจำที่สำคัญได้ยากขึ้น เช่น การทานอาหาร ผู้สูงอายุบางคนมีอาการที่ไม่สามารถควบคุมมือของตัวเองให้สามารถนำอาหารที่ตักอยู่บนช้อนป้อนเข้าปากตัวเองได้ ซึ่งเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือระบบประสาทที่ไม่สามารถบังคับให้มือของตัวเองเคลื่อนไหวตามที่คิดได้ และเพื่อแก้ปัญหานี้ได้ครอบคลุมบางครอบครัวจึงมีผู้ดูแลประจำตัวคอยช่วยเหลือการทำกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้าย แต่ในขณะเดียวกันก็มีผู้สูงอายุหลายคนที่ไม่ได้รับการดูแล ทำให้ต้องใช้ชีวิตด้วยความลำบากเพราะไม่มีคนช่วยเหลือ ทีมผู้พัฒนาจึงเห็นช่องทางที่จะทำให้ผู้สูงอายุทุกคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหาด้วยสิ่งที่เข้าถึงได้ง่าย ทีมผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ Eldernity ขึ้นเพื่อให้เป็นตัวแทนในการดูแลผู้สูงอายุเรื่องการทานอาหาร สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุที่มีอาการเคลื่อนไหวผิดปกติสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมีระบบเสียงที่คอยบอกทิศทางตำแหน่งของปากและรายงานการกระทำของผู้สูงอายุอยู่เสมอ ผู้สูงอายุสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของตัวเองผ่านกล้องได้ และยังสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุทานอาหารได้มากขึ้น ด้วยการใช้เทคนิคที่คล้ายกับ Mirror Therapy เว็บไซต์นี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการดูแลได้ง่ายเหมือนกับผู้ดูแลที่อยู่ไม่ไกล และคอยช่วยทานอาหารอยู่ตลอดเวลาที่มีการเปิดใช้ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวสามารถทานอาหารได้อย่างมีความสุขเหมือนทานกับครอบครัว