ผลของยาสอดทวารหนักที่มีพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบต่อรูปแบบการหดตัวของลำไส้ในหนูที่เป็นริดสีดวง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิสรา เดชะพันธ์, ศุภสุตา นาคแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิศเรศ เมืองนิล, มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคริดสีดวงทวารเป็นโรคที่พบได้มาก ซึ่งสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ท้องผูก ท้องเสียบ่อย การมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก การรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อย และการดื่มแอลกฮอล์ ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคริดสีดวงทวารนอกจากจะมีอาการปวดบวมและเลือดออกบริเวณทวารหนักแล้ว อาจมี ส่งผลให้เกิดอาการท้องผูกเรื้อรัง ซึ่งอาการท้องผูกดังกล่าวก็อาจยิ่งทำให้อาการของโรคริดสีดวงรุนแรงขึ้น การทราบรูปแบบการหดตัวของลำไส้ใหญ่จึงอาจเป็นเป้าหมายสำคัญของการใช้ยาในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร โดยยาสอดจะทำการผลิตโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์