การพัฒนาสีย้อมผ้าจากธรรมชาติร่วมกับสารแทนนินเพื่อเพิ่มการติดสีของเนื้อผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญธนพร จันทร์คุ้ม, สุพิชญา ทาใจ, สุกฤตา เจศรีชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ถนัดศรี ทัดเที่ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผ้าไทยมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากผ้าอื่นๆ มีลวดลาย สวยงาม เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ความเชื่อและวัฒนธรรมความป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่น และที่สำคัญคือ ย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ เนื้อผ้าเป็นฝ้าย

ซึ่งเมื่อย้อมสีเนื้อผ้าจะเลื่อมสวย สีเย็นสบายตา ปัญหาของการใช้วัสดุธรรมชาติ คือหลังจากการย้อมสีผ้าเมื่อนำไปซักสีจะตกง่าย ติดเนื้อผ้าได้ในระยะเวลาไม่ค่อยนาน ทำให้ผ้ามีสีซีดและเก่าเร็ว

จากการศึกษาค้นคว้า พบว่าในสารแทนนินมีประสิทธิภาพช่วยให้สีธรรมชาติติดผ้านานขึ้น ซึ่งแทนนินสกัดได้จากเปลือกผลไม้ต่างๆ เปลือกผลไม้ที่มีสารแทนนินที่ทางคณะผู้จัดทำโครงงานเลือก ได้แก่

เปลือกกล้วย เปลือกทับทิม และเปลือกมังคุด ซึ่งเป็นผลไม้พื้นเมือง หาง่าย ราคาไม่สูง

ทางคณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะนำแทนนินที่สกัดจากเปลือกผลไม้ ได้แก่ เปลือกกล้วย

เปลือกทับทิม เปลือกมังคุด มาผสมในสีย้อมผ้าธรรมชาติ

เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้สีธรรมชาติติดผ้าได้เป็นเวลานานยิ่งขึ้น

ผ้าสีไม่ตกขณะทำการซักและยังเป็นแนวทางให้กับกลุ่มผู้ย้อมผ้าที่สนใจ และนำไปใช้ต่อไป