การศึกษาการปลูกผักกาดหอมในระบบไฮโดรโปรนิกส์ที่มีค่า pH ที่แตกต่างกัน : ผลกระทบต่อวิตามินซีในผักกาดหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติศักดิ์ โหงวสกุล, ธนวัฒน์ ชุติวรเจริญชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศาสตรา พรมอารักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเป็นปัจจัยหลักสำหรับการเพาะปลูกพืช ภายใต้สภาพการปลูกพืชที่มีน้ำเพียงพอ ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์ สภาพฟ้าอากาศเหมาะสมแล้วพืชสามารถสังเคราะห์แสงสร้างอาหารนำไปใช้ในการเจริญเติบโต เก็บสะสมอาหารให้เป็นผลผลิตที่มนุษย์ต้องการได้อย่างเต็มที่ การปลูกพืชจึงต้องให้ได้รับน้ำอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามระยะเวลาที่ต้องการและน้ำยังเป็นองค์ประกอบหลักของทุกสิ่งมีชีวิตการที่พืชได้รับน้ำที่มีค่าเหมาะสมจะส่งผลดีให้กับพืชเป็นอย่างมากทางผู้จัดทำจึงได้เห็นความสำคัญของน้ำที่มีต่อพืชจึงได้คิดการทดลองที่จะนำพืชประเภทผักกาดหอมมาปลูกเนื่องจากผักสหอมเป็นผักที่นิยมรับประทานในปัจจุบันเป็นอย่างมากไม่ว่าการนำไปทำสลัดผัก,การนำไปประกอบอาหารต่างๆและผักกาดหอมยังมีคุณค่าในด้านต่างๆอีกมากไม่ว่าจะเป็นช่วยในการขับถ่าย ช่วยป้องกันและบรรเทาอาการท้องผูกได้และยังมีการค้นพบอีกว่าสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดในผักกาดหอมสามารถช่วยในการป้องกันและต่อต้านมะเร็งได้โดยเราจะใช้การปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์เนื่องด้วยเราต้องการศึกษาว่าน้ำในสภาวะที่มีค่าpH 4-6 ,11-13 และ 6.8-8.5 ส่งผลกระทบอะไรกับพืชบ้างเราจึงได้ใช้ระบบไฮโดรโปนิกส์ที่เป็นการปลูกโดยใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลัก