หุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนินทร์ โพนทะนา, ภาณุวัฒน์ ธรรมคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์, เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฝุ่นควัน ความสกปรก ส่งผลให้แผงโซล่าเซลล์ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพโดยการทำความสะอาดและบำรุงดูแลรักษาจะแตกต่างกันออกไป เช่น การทำความสะอาดบริเวณหลังคาของอาคารสูง ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณและความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญส่วนนนั้นและได้จัดทำหุ่นยนต์ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ขึ้น โดยใช้ลมในการช่วยทำความสะอาด และการยึดเกาะโดยระบบสุญญากาศ เพื่อทำความสะอาดบริเวณพื้นเอียงโดยเฉพาะ เพื่อให้หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูงสุด