ศึกษาความเข้มข้นของสารนิโคตินจากมะเขือเทศในการกำจัดเพลี้ยไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิวัฒน์ สลางสิงห์, เศรษฐศักดิ์ บุญสด, จิณเกียรติ จี้กระโทก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วราภรณ์ แสงเจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันในการทำการเกษตรต่างๆเกษตรกรส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้ยากำจัดศัตรูพืชในการกำจัดศัตรูพืชเพื่อทำให้พืชผลทางการเกษตรนั้นไม่มีตำหนิและสวยงามให้เหมาะแก้การค้าขาย ซึ่งยาฆ่าแมลงที่วางขายตามท้องตลาดมีราคาที่สูงพอสมควรและมีความอันตรายเป็นอยากมาก จึงจำเป็นที่จะต้องหายาฆ่าแมลงชนิดใหม่ที่หาได้ตามธรรมชาติและมีอันตรายที่น้อยกว่ายาฆ่าแมลงตามท้องตลาด

มะเขือเทศ นอกจากจะเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานกันมากที่สุดในโลกแล้ว ประโยชน์ของมะเขือเทศยังมีอยู่มากมาย เพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และมะเขือเทศยังพบสารนิโคตินที่มีส่วนช่วยในการกำจัดเพลี้ยไฟ

ดังนั้นในการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดเอาสารนิโคตินจากมะเขือเทศและนำไปใช้ประโยชน์ในการกำจัดเพลี้ยไฟเพื่อที่อาจจะเป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำ