วัสดุทดแทนที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐติยา กัลยาณ์, เข็มอัปสร รัชโน, อภิชาติ เชื้อสุภา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดสอบวัสดุทดเเทนไม้ที่ได้จากกาบมะพร้าวในอัตราส่วนที่ต่างกันโดยนำไปทดสอบ ความเเข็งเเรง การทนต่อเเรงอัด ความสามารถในการกันน้ำ เเละความยืดหยุ่น ในการทดลองนี้มีมีเจตนาเพื่อให้ได้วัสดุทดแทนไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูดเสียงและมีต้นทุนต่ำ