วัสดุทดเเทนไม้จากเเกลบข้าวเสริมด้วยกากเมล็ดชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตุลาธร โสภากันต์, จุฑารัตน์ ใจเมตตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัสดุทดเเทนไม้จากเเกลบข้าวผสมกับกากเมล็ดชาเป็นนวัตกรรมวัสดุทดเเทนที่มีคุณสมบัติปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระมาจากสารในตัวกากเมล็ดชา เเละเเข็งเเรงจากโครงสร้างซิลิกาจากเเกลบข้าวเเละมีคุณสมบัติทางกายภายเคมีอื่นๆที่เป็นคุณสมบัติพื้นฐานของไม้เช่น กันน้ำ ไม่บวมน้ำ กันปลวก ทนไฟ เป็นฉนวน เป็นต้น