ชุดกดชักโครกโดยใช้เท้าสำหรับชักโครกปุ่มกดด้านบน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรวิชญ์ ทรงพลวารินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงานนี้เพื่อลดการเเพร่เชื้อในห้องน้ำสาธารณะจากการสัมผัสโดยมือ ทางผู้จัดทำจึงคิดที่จะประดิษฐ์ที่กดชักโครกโดยใช้เท้าเเละที่เปิดปิดฝาชักโครกโดยใช้เท้าเพื่อลดการสัมผัสโดยใช้มื้อ ทางผู้จัดทำหวังว่าสิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยลดการเเพร่เชื้อในห้องน้ำสาธารณะ