การเปรียบเทียบความเข้มสีของปลากัดฮาฟมูนสีแดงที่เลี้ยงในน้ำหมักที่มีชนิดแตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรดล ห้วยทราย, ภูมิภัทร รักจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดาว มงคลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ปลากัดนับว่าเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงเป็นอย่างมาก ด้วยความที่ว่าเป็นปลาที่มีความทนทานไม่ตายง่ายและยังมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่งโดยชนิดที่มีความสวยงามเป็นต้นๆในหมู่ปลากัด คือ ปลากัดฮาฟมูน โดยที่มาความสวยงามนั้นมีหลายวิธี เช่น การหมักปลาโดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในธรรมชาติในการทำโดยสามารถใช้ได้หลากหลาย แต่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ใบหูกวาง,ใบตองแห้งและสีเสียด โดยทั้ง 3 อย่างนี้มีสรรพคุณในการเร่งสีปลา ฆ่าเชื้อโรค ตลอดไปถึงทำให้ปลาไม่ซึมกระปรี้กระเปร่า และเกล็ดแน่นขึ้น