ระบบกำหนดตำเเหน่งเพื่อค้นหาวัตถุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัครวัฒน์ บูรโชควิวัฒน์, ศุภกร สุวรรณศิริศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระกาญจน์ ปกรช์ สันโส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการพัฒนาระบบการวางตำแหน่งที่สามารถค้นหาวัตถุเปรียบเทียบระยะทางจริงกับระยะทางที่คำนวณโดยระบบและเปรียบเทียบตำแหน่งกับตำแหน่งจริง วัตถุประสงค์ของระบบตำแหน่งคือช่วยให้ผู้คนค้นหาวัตถุที่สูญหายได้ง่ายกว่าการค้นหาโดยการเดินไปรอบ ๆ ภายในห้อง เมื่อระบบตำแหน่งสิ้นสุดลงเราจะลองระบบด้วยการกำหนดขนาดของ 1m, 5m และ 10m เราลองทดสอบที่อยู่ด้านนอกของข้อผิดพลาดของระยะทางที่อยู่ตรงกลาง ผลการค้นหาด้วยวิธีการตีความ, วัดค่าตามระบบและความเป็นจริงของราคา, พบว่ามีข้อผิดพลาดเมื่อตรวจสอบระบบเป็น±1𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟ดังนั้นเราจำเป็นต้องพิจารณาข้อบกพร่องของการเว้นระยะเมื่อคำนวณตำแหน่งของ Tuong ตำแหน่ง. เสร็จสิ้นตามจริงตามความเป็นจริงจริงตามความเป็นจริงจริงเพื่อความเป็นจริงเพื่อให้เป็นไปเพื่อความเป็น ตำแหน่งของวัตถุ แต่ระบบยังคงไม่เสถียรเนื่องจากเสียงรบกวนที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและสิ่งกีดขวาง

คำสำคัญ: ระบบกำหนดตำแหน่ง, วัตถุ, ข้อผิดพลาด, Barrier