กล่องกระดาษดูดซับเอทิลีนจากขี้เถ้าแกลบและผงไคโตซานชะลอการสุกของมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยธิดา โปตวนิช, ชาลิสา หลวงใจ, ชนัษฎา ตรงต่อกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มะม่วงเป็นพืชที่มีความสำคัญซึ่งมีผู้ที่ปลูกและรับประทานเป็นอับดับหนึ่งของประเทศและนอกจากนี้มะม่วงได้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญคือประเทศญี่ปุ่น ประเทศในยุโรป และประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมะม่วงมีคุณภาพดี มีคุณค่าทางโภชนาการ อร่อย หอม รสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติ ปัจจุบันการส่งออกมะม่วงยังต้องอาศัยการขนส่งทางเครื่องบิน เพราะมะม่วงเป็นผลไม้ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น จึงจำเป็นต้องใช้วิธีการขนส่งที่สั้นที่สุดเพื่อรักษาคุณภาพผลของมะม่วงให้ยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่การขนส่งทางเครื่องบินนั้นมีราคาแพง

ดังนั้นการยืดอายุของมะม่วงให้มีอายุให้นานยิ่งขึ้นและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ผู้ศึกษาได้ค้นพบการทำวัสดุดูดซับเอทิลีน โดยการนำเปลือกทุเรียนมาสกัดเพื่อให้ได้เส้นใยและขึ้นรูปเป็นกระดาษหนา จากนั้นนำมาประกอบกันให้อยู่ในรูปของกล่องที่ทำจากกระดาษเส้นใยเปลือกทุเรียน และในกล่องกระดาษดูดซับสารเอทิลีนนี้ก็จะประกอบไปด้วยขี้เถ้าแกลบและผงไคโตซานจากเปลือกกุ้งที่เป็นส่วนผสมในการทำกระดาษซึ่งทั้งสองอย่างนี้จะเป็นตัวกลางในการดูดซับเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกของมะม่วงนั่นเอง