ถุงเพาะชำจากเปลือกถั่วลิสง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมยุดา สามารถกุล, พสิกา เจริญลาภ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

หัทยา โรจน์วิรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในประจุบันนี้ทีการใช้ถุงเพาะชำในทุกวันนี้เป็นถุงพลาสติกที่รู้จักกันทั่วๆไปพอเรานำเพาะชำต้นไม้เสร็จเราก็ทิ้งถุงเพาะชำนั้นไปซึ่งถุงเพาะชำเป็นถุงพลาสติกต้องใช้เวลาในการย่อยอย่างน้อย50-60ปีเลยที่เดียวดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะทำถุงเพาะชำจากเปลือถั่วลิสงที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและใช้ระยะเวลาในการย่อยที่น้อยกว่าหรือสามารถเป็นปุ๋ยให้ได้ด้วย